Avís legal

RESTABELL FRANQUICIAS, SL (d’ara endavant, RESTABELL), amb CIF núm. B85325579, amb domicili a Camino Cerro de los Gamos 1, Edif.4, Planta 2ª, 28224 – Pozuelo de Alarcón (Madrid), i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 25.318, Foli 1, Full M-455.921 i les societats franquiciades: BRADLEY FOOD S.L. amb CIF núm. B42644617, amb domicili a Ptda. Cap Blanc, 103 03590 – Altea (Alicante); TARRESBELL 2019 S.L. amb CIF núm. B95970992, amb domicili a C/ Cardenal Gardoqui, 1 48008 –Vizcaya; SBAN CIUDAD REAL S.L. amb CIF núm. B87724043, amb domicili a Ronda Atocha, 37-1, 28012 – Madrid; QSR NORTH SPAIN MEXICAN S.L amb CIF núm. B95954921, amb domicili a C/Cardenal Gardoqui, 1 48008 – Vizcaya, LEON HARD RESTAURACIÓN S.L. amb CIF núm. B87724183, amb domicili a Ronda Atocha, 37, 28012 – Madrid, BAHÍA MALLORQUINA S.L. amb CIF núm. B07611098, amb domicili a C/ Mestral, 8, 07559 – Son Servera (Islas Baleares)  i IPANEMA GESTION S.L. amb CIF núm. B02834885, amb domicili a C/ Abeto, 6, 28250 – Torrelodones (Madrid); LECUMBERRI BERNARDOS S.L. amb CIF núm. B87184008, amb domicili a C/ Pez Volador, 40, 11-D, 18007, Madrid; FUSAG BURGER´S S.L. amb CIF núm. B57259889, amb domicili a Calle Major, 52 – Sant Llorenç (Islas Baleares); RMGAL S.L. amb CIF núm. B54782271, amb domicili a Plaza de los Luceros, 7, 03003 – Alicante; QSR Bowies Spain Madrid S.L.U amb CIF nº B88420286, amb domicili a C/ Rosas de Aravaca, 31 – 28023 (Madrid) i TB SAGUNTO S.L amb CIF nº B56497571, amb domicili a C/Mar de Creta, 1 – 46120 (Valencia) informen de les disposicions que regulen l’accés i l’ús d’aquesta pàgina web (d’ara endavant, pàgina web o portal) i del servei que es pogués oferir a través d’aquesta, i us recomana que les llegiu, atès que aquest accés i ús implica l’acceptació d’aquestes disposicions.

1.- CONDICIONS GENERALS

 

1.1.- Condicions Generals d’Ús:

Aquest portal ha estat creat per RESTABELL amb caràcter merament informatiu, d’entreteniment i/o lucratiu. L’accés i/o la navegació pel portal atribueix a qui els fa la condició d’usuari. Com a usuari, declareu ser major d’edat i que disposeu de la capacitat jurídica suficient per vincular-vos per aquestes condicions d’ús i accés al portal.

L’usuari accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització d’aquesta pàgina web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis tenen lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva i es compromet a utilitzar el portal, els continguts o els serveis de conformitat amb la llei, aquest avís legal i les condicions particulars de cadascun dels serveis, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el portal o els serveis que s’ofereixen a través del mateix amb efectes il·lícits, contraris al contingut d’aquestes condicions generals, lesius dels drets i els interessos de RESTABELL, de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis o impedir l’ús o el gaudi normals del portal per part d’altres usuaris.

La societat és propietària del nom de domini tacobell.es i de la pàgina d’internet a la qual s’accedeix a través d’aquest domini, www.tacobell.es.

RESTABELL es reserva el dret a fer canvis a la pàgina web sense avís previ, amb la finalitat d’actualitzar, modificar, corregir, afegir o eliminar-ne els continguts o el disseny.

En cas que s’efectuïn operacions de manteniment, actualització, reparació o millora de serveis, RESTABELL té dret a suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ l’accés a aquesta pàgina web, així com a presentar o cancel·lar serveis, tot i que procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

RESTABELL posa el seu esforç màxim per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest portal. RESTABELL no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina web, ja siguin proporcionats per la pròpia RESTABELL o per tercers.

Sense perjudici d’això anterior, RESTABELL es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’un avís previ, l’accés al portal a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús i accés o qualssevol altres de les que conté aquest avís legal.

1.2.- Condicions Generals per a comandes en línia (web/app):

1.2.1.- Fer comandes:

1r L’usuari ha de seleccionar el restaurant Taco Bell per fer-hi la comanda.

2n En seleccionar el restaurant, l’usuari podrà navegar pel catàleg i triar els productes. En seleccionar el producte, s’afegirà a la cistella.

3r L’usuari sempre tindrà accés a l’estat de la cistella i en podrà eliminar cada producte o seleccionar-lo per veure’n la imatge i la descripció.

4t Un cop acabada la compra, l’usuari haurà de fer clic al botó de “Confirmació” i establir, en el formulari, el dia i l’hora de la recollida i les seves dades personals.

5è Introduir les dades de pagament i confirmar la comanda.

Per acabar el procés de registre, l’usuari haurà de llegir i acceptar aquestes condicions d’ús.

1.3.- Forma de pagament i execució de la comanda:

El pagament només es podrà fer mitjançant targeta de crèdit o de dèbit. Com a mesura de seguretat, s’encriptaran les vostres dades abans que es faci la transferència d’informació des del vostre dispositiu mòbil al sistema de pagament segur, utilitzant la plataforma d’Ingenico.

L’usuari haurà d’introduir el número de targeta, la data de caducitat i el nom del titular, a més del CVV (codi de tres dígits, les tres últimes xifres a la part posterior de la targeta), així com especificar si vol que el sistema en desi les dades per agilitar compres posteriors. Si l’usuari accepta que el sistema emmagatzemi la informació de la targeta, se simplifica el procés per a pagaments futurs. Les vinculacions de Custòdia de targetes compleixen amb les normatives vigents PCI-DSS.

Quan s’hagi rebut el pagament, se us enviarà per correu una notificació per confirmar la comanda, amb el número de comanda i el seu detall, que haureu de presentar al mostrador del local.

2. PAGAMENT:


Pots pagar amb la seva targeta de crèdit o de dèbit a través de les nostres pàgines de pagament segur. El càrrec en el seu compte es realitzarà en el moment en què finalitzi la comanda i rebi la confirmació.

3.- LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

L’accés al portal requereix serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, la qualitat, la continuïtat i el funcionament dels quals no corresponen a RESTABELL. Per tant, els serveis proporcionats a través del portal es poden suspendre, cancel·lar o poden resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del portal.

RESTABELL no es responsabilitza dels danys o els perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que es derivin de fallades o desconnexions de les xarxes de comunicacions que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del portal durant la seva prestació o amb caràcter previ.

RESTABELL garanteix la veracitat i l’autenticitat de la informació comunicada i s’obliga, així mateix, a mantenir aquesta informació actualitzada. Igualment, es compromet, a través d’aquest mitjà, a no fer publicitat enganyosa (art. 4 Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de Publicitat i novetats incloses a la Llei 29/2009, de 30 de desembre, mitjançant la qual es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per a la millora de la protecció dels consumidors i els usuaris).

A aquest efecte, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions de la pàgina web produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o una actualització incompleta o defectuosa de la informació que continguin aquestes seccions. Com a conseqüència del que disposa aquest paràgraf, es compromet a corregir-ho tan aviat com sigui possible.

El portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara, entre d’altres, enllaços, bàners, directoris, etc.), que permeten l’accés a pàgines o llocs web que pertanyin i/o estiguin gestionats per tercers respecte dels quals RESTABELL ni és titular ni té cap mena de vinculació.

Per tant, RESTABELL no serà responsable del control i la vigilància dels seus continguts, per la qual cosa no assumirà cap responsabilitat, ni directa ni subsidiària, sobre aquestes pàgines o llocs web. L’usuari haurà d’extremar la prudència en la valoració i l’ús de la informació, els continguts i els serveis posats a disposició a través d’aquests dispositius.

RESTABELL exclou tota la responsabilitat que es pugui derivar de la transmissió d’informació entre usuaris. Així mateix, qualssevol manifestacions o opinions vessades i difoses en aquest portal, als xats, els fòrums o de qualsevol altra manera i/o en relació amb aquests, seran responsabilitat exclusiva dels qui les facin.

Està prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin fer a aquest portal, a través d’aquest o mitjançant altres accessos controlats per RESTABELL, que infringeixin els drets de propietat intel·lectual de la pròpia RESTABELL i/o de tercers, així com totes les transmissions que tinguin un sentit il·lícit, immoral, calumniós, amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic o que pugui causar dany o ofensa de qualsevol manera.

RESTABELL es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari d’internet que introdueixi en aquest portal qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral, i es reserva el dret d’exercir les mesures legals que consideri oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

Està prohibit expressament establir enllaços profunds i/o marcs amb les pàgines del portal RESTABELL sense la seva autorització prèvia expressa, així com qualssevol manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines del portal de RESTABELL o els seus serveis o continguts.

RESTABELL no serà responsable dels danys o els perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ser deguts a l’ús il·lícit, incorrecte, no apropiat o inadequat que els usuaris facin del portal, dels seus serveis o dels seus continguts.

L’usuari ha de respondre pels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui causar a RESTABELL com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’usuari d’aquestes condicions d’ús.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Tots els continguts de la web de RESTABELL, ja siguin fotografies, gràfiques, icones, tecnologia, imatges, dibuixos, textos, àudio, vídeo, programari, logotips, disseny, codis font, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors estan protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, en particular pel Reial decret legislatiu 1/1996, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i el que disposa la secció II d’aquesta, i per la Llei de marques 17/2001, especialment per l’article 34 d’aquesta. Els drets sobre els continguts pertanyen a RESTABELL o, si escau, a tercers.

En cap cas l’accés al portal no implica la cessió, la transmissió o qualsevol altre tipus de renúncia, ni total ni parcial, dels drets de propietat intel·lectual i industrial, ni sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el portal i els serveis oferts a través d’aquest, ni confereix cap dret d’ús, alteració, adaptació, còpia, explotació, reproducció, distribució o comunicació sobre els continguts o els signes distintius objecte de propietat intel·lectual o industrial, sense l’autorització prèvia i expressa per escrit atorgada específicament a aquest efecte per part de RESTABELL o del tercer titular dels drets. L’usuari del portal s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

L’usuari només tindrà dret a visualitzar els continguts del portal únicament per al seu ús personal i gratuït, sense poder-lo utilitzar per a finalitats comercials ni empresarials, i haurà d’exercir aquests drets de conformitat amb els principis de la bona fe i la legislació aplicable.

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus drets legítims per la introducció d’un contingut determinat al portal, haurà de notificar aquesta circumstància de forma immediata a RESTABELL.

Els usuaris que proporcionin voluntàriament imatges o altra informació gràfica o multimèdia a RESTABELL cedeixen, al mateix temps, de manera gratuïta, els seus drets de reproducció durant el temps que romangui aquest material al servidor web. En qualsevol cas, RESTABELL no adquireix cap obligació amb l’usuari respecte d’aquesta informació, i es reserva el dret a suprimir-la en qualsevol moment i sense avís previ.

5.- INFORMACIÓ:

L’accés al portal no implica l’obligació per part de RESTABELL de comprovar la veracitat, l’exactitud, l’adequació, la idoneïtat, l’exhaustivitat i l’actualitat de la informació subministrada a través d’aquest. RESTABELL no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al portal ni dels danys i perjudicis produïts en l’usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a fonament únic la informació obtinguda en el portal.

6.- QUALITAT DEL SERVEI:

L’accés al portal no implica l’obligació, per part de RESTABELL, de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per detectar i desinfectar programes informàtics perjudicials.

RESTABELL no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.

RESTABELL està a disposició de tots els usuaris per millorar els continguts i els serveis del portal. Si teniu algun suggeriment o alguna proposta, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a l’adreça atencion@tacobell.es

7.- LITIGIS EN LÍNIA:

D’acord amb el que disposa l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, es posa a disposició dels consumidors l’enllaç electrònic següent a la plataforma de resolució de litigis en línia:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions generals s’interpretaran i es regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa que es derivi de l’existència, l’accés, l’ús o el contingut de les condicions generals, tant l’usuari com RESTABELL, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels jutjats i els tribunals del domicili del consumidor, de conformitat amb el que disposa l’article 90.2 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i els usuaris i altres lleis complementàries.