Les seves dades segures

Les seves dades segures

Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per a protegir la vostra informació personal d’obligat compliment per a la nostra entitat.

Per aquest motiu, és molt important per a nosaltres que enteneu el que farem amb les dades personals que us demanem.

Així, serem transparents i us donarem el control de les vostres dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que us permetran decidir què farem amb la vostra informació personal.

Si us plau, si un cop llegida la present informació us queda algun dubte, no dubteu a preguntar-nos.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Qui som?

La nostra denominació:  RESTABELL FRANQUICIAS S.L.

El nostre CIF: B85325579

La nostra activitat principal: Restauració

La nostra adreça: Camino Cerro de los Gamos 1, Edif.3, Planta 2ª, 28224 – Pozuelo de Alarcón (Madrid)

El nostre telèfon de contacte: 91 441 09 73

La nostra adreça electrònica de contacte: mail@tacobell.es

La nostra pàgina web: https://tacobell.es

Per la vostra confiança i seguretat, us informem que som una entitat inscrita al següent Registre Mercantil /Registre Públic: Registre Mercantil de Madrid, Tom 25.318, Foli 1, Full M-455.921.

Estem a la vostra disposició, no dubteu a contactar amb nosaltres.

Amb quin propòsit farem servir les vostres dades?

Amb caràcter general, les vostres dades personals s’utilitzaran per a poder relacionar-nos amb vosaltres i poder prestar-vos els nostres serveis.

Així mateix, també poden utilitzar-se per a altres activitats, com enviar-vos publicitat o promocionar les nostres activitats.

Per què necessitem les vostres dades?

Les vostres dades personals són necessàries per a poder relacionar-nos amb vosaltres i poder prestar-vos els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la vostra disposició una sèrie de caselles que us permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la vostra informació personal.

Qui coneixerà la informació que us demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que us demanem.

De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la vostra informació personal aquelles entitats que necessitin tenir-hi accés perquè puguem prestar-vos els nostres serveis. Així, per exemple, el nostre banc coneixerà les vostres dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la vostra informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la vostra informació personal a altres entitats, us sol·licitarem prèviament el vostre permís a través d’opcions clares que us permetran decidir al respecte.

Com protegirem les vostres dades?

Protegirem les vostres dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l’ús de la vostra informació.

Amb aquest fi, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les vostres dades personals estan segures en tot moment.

Enviarem les vostres dades a altres països?

Al món hi ha països que són segurs per a les vostres dades i altres que no ho són tant. Així, per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les vostres dades. La nostra política és no enviar la vostra informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les vostres dades.

En cas que, amb motiu de prestar-vos el servei, sigui imprescindible enviar les vostres dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre us sol·licitarem prèviament el vostre permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l’enviament de la vostra informació personal a un altre país.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables procedirem a eliminar-los de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

Quins són els vostres drets de protecció de dades?

En qualsevol moment podeu adreçar-vos a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vosaltres, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació, en el cas que això fos legalment possible.

També teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra informació a una altra entitat. Aquest dret s’anomena “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions.

Per sol·licitar algun d’aquests drets, haureu de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del vostre DNI, per poder identificar-vos.

A les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per sol·licitar aquests drets i us oferim la nostra ajuda per a emplenar-los.

Per saber més sobre els vostres drets de protecció de dades, podeu consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Podeu retirar el vostre consentiment si canvieu d’opinió en un moment posterior?

Podeu retirar el vostre consentiment si canvieu d’opinió sobre l’ús de les vostres dades en qualsevol moment.

Així, per exemple, si en el seu moment vàreu estar interessats en rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitgeu rebre més publicitat, ens ho podeu fer constar a través del formulari d’oposició al tractament disponible a les oficines de la nostra entitat.

En cas que enteneu que els vostres drets han estat desatesos, on podeu formular una reclamació?

En cas que enteneu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

Seu electrònica: www.agpd.es

Adreça postal:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/ Jorge Juan, 6

28001-Madrid

Via telefònica:

Tel. 901 100 099

Tel. 91 266 35 17

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no implica cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Elaborarem perfils sobre vostè?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Això no obstant, poden existir situacions en les quals, amb fins de prestació del servei, comercials o d’un altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vostè. Un exemple podria ser la utilització del vostre historial de compres o serveis per tal de poder oferir-vos productes o serveis adaptats als vostres gustos o necessitats.

Si fos el cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la vostra informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el seu benefici propi.

Farem servi les vostres dades per a altres fins?

La nostra política és no utilitzar les vostres dades per a altres finalitats diferents a les que us hem explicat. Si, no obstant això, necessitéssim utilitzar les vostres dades per a activitats diferents, sempre us sol·licitarem prèviament el vostre permís a través d’opcions clares que us permetran decidir al respecte.