LES TEVES DADES SEGURES

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A Europa i Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per protegir la vostra informació personal de compliment obligat per a la nostra entitat.

Per això, és molt important per a nosaltres que entengueu perfectament què farem amb les dades personals que us demanem.

Així, serem transparents i us donarem el control de les vostres dades, amb un llenguatge molt senzill i opcions clares que us permetran decidir què farem amb la vostra informació personal.

Si us plau, si després de llegir aquesta informació encara teniu algun dubte, no dubteu a preguntar-nos-el.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Qui som?

La nostra denominació:  RESTABELL FRANQUICIAS, SL
El nostre CIF: B85325579
La nostra activitat principal: Restauració
La nostra adreça: Camino Cerro de los Gamos 1, Edif.4, Planta 2ª, 28224 – Pozuelo de Alarcón (Madrid)
El nostre telèfon de contacte: 91 441 09 73
La nostra adreça de correu electrònic de contacte: atencion@tacobell.es
La nostra pàgina web: https://tacobell.es/
Per a la vostra confiança i seguretat, us informem que som una entitat inscrita al Registre Mercantil / Registre Públic següent: Registre Mercantil de Madrid, Tom 25.318, Foli 1, Full M-455.921.

Estem a la vostra disposició, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Per a què utilitzarem les vostres dades?

Amb caràcter general, les vostres dades personals s’utilitzaran per poder relacionar-nos amb vós i poder-vos prestar els nostres serveis.
Així mateix, també es poden utilitzar per a altres activitats, com ara enviar-vos publicitat o promocionar les nostres activitats.

Per què necessitem utilitzar les vostres dades?

Les vostres dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vós i poder-vos prestar els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la vostra disposició una sèrie de caselles que us permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la vostra informació personal.

Qui coneixerà la informació que us demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat pot tenir coneixement de la informació que us demanem.

De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la vostra informació personal aquelles entitats que necessitin tenir-hi accés perquè us puguem prestar els nostres serveis. Així, per exemple, el nostre banc coneixerà les vostres dades si el pagament dels nostres serveis es fa amb targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la vostra informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar-vos un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària informació determinada sobre operacions econòmiques que superin una quantitat concreta.

En cas que, a part dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la vostra informació personal a altres entitats, us sol·licitarem permís prèviament a través d’opcions clares que us permetran decidir respecte d’això.

Com protegirem les vostres dades?

Protegirem les vostres dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscs que comporti l’ús de la vostra informació.
Per això, la nostra entitat ha aprovat una política de protecció de dades i es fan controls i auditories anuals per verificar que les vostres dades personals estan segures en tot moment.

Enviarem les vostres dades a altres països?

Al món hi ha països que són segurs per a les vostres dades i altres que no ho són tant. Així, per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les vostres dades. La nostra política és no enviar la vostra informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les vostres dades.

En cas que, amb motiu de prestar-vos el servei, sigui imprescindible enviar les vostres dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre us sol·licitarem permís prèviament i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscs de l’enviament de la vostra informació personal a un altre país.

Durant quant temps conservarem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens hi obliguin les lleis. Quan hagin finalitzat els terminis legals aplicables, les eliminarem de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

Quins són els vostres drets de protecció de dades?

En qualsevol moment us podeu adreçar a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vós, rectificar-la si és incorrecta i eliminar-la quan hagi finalitzat la nova relació, en cas que sigui legalment possible.
També teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra informació a una altra entitat. Aquest dret s’anomena “portabilitat”, i pot ser útil en unes situacions determinades.

Per sol·licitar algun d’aquests drets, ho haureu de fer per escrit a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del DNI per poder-vos identificar.

A les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per sol·licitar aquests drets i us oferim ajuda per emplenar-los.

Si voleu més informació sobre els vostres drets de protecció de dades, podeu consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Podeu retirar el consentiment si canvieu d’opinió en un moment posterior?

Podeu retirar el consentiment si canvieu d’opinió sobre l’ús de les vostres dades en qualsevol moment.
Així, per exemple, si al seu dia vau estar interessat/ada a rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no en voleu rebre més, ens ho podeu fer constar a través del formulari d’oposició al tractament disponible a les oficines de la nostra entitat.

En cas que entengueu que els vostres drets s’han desatès, on podeu formular una reclamació?

En cas que entengueu que la nostra entitat ha desatès els vostres drets, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través d’algun dels mitjans següents:

Seu electrònica: www.agpd.es

Adreça postal:
Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/ Jorge Juan, 6
28001 – Madrid

Via telefònica:
Tel. 901 100 099
Tel. 91 266 35 17

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no té cap cost i no cal l’assistència d’un advocat ni d’un procurador.

Elaborarem perfils sobre vós?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis. No obstant això, poden existir situacions en les quals, amb fins de prestació del servei, comercials o d’una altra mena, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vós. Un exemple podria ser la utilització del vostre historial de compres o serveis per poder-vos oferir productes o serveis adaptats als vostres gustos o necessitats.

En aquest cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin en tot moment la vostra informació de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el seu benefici propi.

Utilitzarem les vostres dades amb altres finalitats?

La nostra política és no utilitzar les vostres dades per a finalitats diferents de les que us hem explicat. Si, no obstant això, necessitéssim utilitzar les vostres dades per a activitats diferents, sempre us sol·licitarem permís prèviament a través d’opcions clares que us permetran decidir respecte d’això.